• Tanya Jones for D (ph. Johan Sandberg)

  Tasha

  PHOTOGRAPHY

  Johan Sandberg

  MODEL

  Tasha Tilberg

  PUBLISHED BY

  D

 • Tanya Jones for D (ph. Johan Sandberg)
 • Tanya Jones for D (ph. Johan Sandberg)
 • Tanya Jones for D (ph. Johan Sandberg)
 • Tanya Jones for D (ph. Johan Sandberg)
 • Tanya Jones for D (ph. Johan Sandberg)