• Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)

  Mino

  PHOTOGRAPHY

  Kacper Kasprzyk

  MODEL

  Mino Sassy

  PUBLISHED BY

  10 Magazine

 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)
 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)
 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)
 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)
 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)
 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)
 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)
 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)
 • Tanya Jones for 10 Magazine (ph. Kacper Kasprzyk)